Våra produkter

DAGENS SKÖRD  EGEN ODLING


Jordgubbarna som vi säljer odlar vi i tunnlar. Odling i tunnel ger en högre och jämnare kvalité på bären än vid frilands odling.


* Inget regn på blommor och bär innebär mindre problem med gråmögel  och därmed mindre behov av kemiskt växtskydd.

* Inga sönder regnade bär.

* Möjlighet att använda biologiskt växtskydd på ett annat sätt än vad som är möjligt på friland. 


Tunnlarna ger oss också möjlighet att förlänga skördesäsongen. Vi kan börja plockningen tidigare och avsluta senare. 


Jordgubbsplantorna hos oss växer antingen i jorden i en upphöjd bädd som är försedd med droppbevattning och täckt med plast eller i vårt nya system med så kallad substratodling  i tråg. I båda systemen tillförs näring via bevattningen direkt till rötterna i exakta givor för det utvecklingsstadie plantorna befinner sig för tillfället. De här odlingssystemen gör också att vi aldrig behöver utsätta plantorna för någon kemisk ogräsbekämpning.